"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 59 + 60           Năm 2012 Ngày 15 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/11/2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ban hành quy định tạm thời về quy trình xác định giá đất thực tế để tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận (công nhận) quyền sử dụng đất phi nông nghiệp, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền thuê đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
03/12/2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất và thu tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, giao đất tái định cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 18
03/12/2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên đường trên địa bàn thành phố Bà Rịa (giai đoạn II). 22
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31/07/2012 Quyết định số 1479/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020”. 24
26/10/2012 Quyết định số 2306/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 49
16/11/2012 Quyết định số 2534/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua – khen thưởng được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy Ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 88
15,031,614 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner