"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 74           Năm 2013 Ngày 25 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
13/12/2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
13/12/2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2014. 11
13/12/2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 nguồn vốn ngân sách nhà nước. 27
13/12/2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. 49
13/12/2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 51
13/12/2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên những tuyến đường mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. 53
13/12/2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 55
13/12/2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND về việc nâng mức phụ cấp cho Phó ban công tác mặt trận và Phó đoàn thể khu dân cư huyện Côn Đảo. 57
13/12/2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung phân cấp các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 58
13/12/2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND về việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 59
13/12/2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020. 61
13/12/2013 Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 63
13/12/2013 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND về việc bố trí vốn ngân sách để thực hiện chuyển đổi dự án Siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân Thành làm quỹ nhà ở xã hội. 65
13/12/2013 Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014. 67
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24/12/2013 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc tổ chức các hoạt động phục vụ Tết nguyên đán Giáp Ngọ, năm 2014 và Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03 tháng 02 năm 1930 – 03 tháng 02 năm 2014). 69
15,550,950 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner