"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2013 Ngày 15 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/01/2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
14/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hoạt động của Ban Giám sát đầu tư tại cộng đồng cấp xã. 08
14/01/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hoạt động công tác dân vận ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 10
15/01/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cộng tác viên và cán bộ không chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em xã, phường, thị trấn. 12
15/01/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu đối với đối tượng xã hội tự nguyện tại Trung tâm xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn và Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 14
15/01/2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND về việc quy định chế độ khuyến khích tài năng cho học sinh trường trung học phổ thông chuyên, trường phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 19
24/01/2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 23
24/01/2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của quy định thẩm quyền quản lý cán bộ công chức trong cơ quan hành chính thuộc tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 27
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
21/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành đề án hỗ trợ, khuyến khích cho ngành y tế nhằm nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2012 – 2015 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 29
29/01/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa. 38
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
17/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013. 58
15,556,720 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner