"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2013 Ngày 03 tháng 3 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29/01/2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về mức thu-chi và sử dụng Quỹ hỗ trợ học nghề cho lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi. 03
18/02/2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND quy định việc thu và mức thu lệ phí hộ tịch áp dụng đối với việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09
20/02/2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu về phát triển kinh tế, xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2015, có tính đến năm 2020. 11
01/03/2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 25
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
27/12/2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phát huy dân chủ và thực thi pháp luật năm 2013. 33
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
30/01/2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở và hòa giải tranh chấp đất đai ở các xã, thị trấn. 42
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/02/2013 Quyết định số 434/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 46
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02/01/2013 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2013) và Tết nguyên đán Quý Tỵ - năm 2013. 52
15,556,609 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner