"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2013 Ngày 27 tháng 4 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28/02/2013 Chỉ thị số 04/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 04
25/03/2013 Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 07
02/04/2013 Chỉ thị số 11/2013/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 10
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
21/01/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2013 trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 15
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
04/01/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách năm 2013. 22
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
30/01/2013 Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản. 30
27/03/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành thực hiện Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 33
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01/03/2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc kiểm tra tổ chức hoạt động Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 39
25/03/2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 41
25/01/2013 Quyết định số 268/QĐ-UBND thành lập quỹ hỗ trợ học nghề cho lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi. 50
28/01/2013 Quyết định số 279/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 52
30/01/2013 Quyết định số 301/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2012 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 60
01/03/2013 Quyết định số 483/QĐ-UBND công bố bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 78
25/03/2013 Quyết định số 692/QĐ-UBND về việc chi thù lao đối với cán bộ làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo. 80
29/03/2013 Quyết định số 745/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành và bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 82
15,247,887 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner