"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33           Năm 2013 Ngày 03 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/04/2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ban hành quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
15/04/2013 Chỉ thị số 04/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động mai táng trên địa bàn huyện Long Điền. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/04/2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 16
06/05/2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường quản lý hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 21
04/04/2013 Quyết định số 767/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án phát triển dịch vụ Logistics tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020. 25
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02/05/2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 28
09/04/2013 Quyết định số 815/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu. 30
23/04/2013 Quyết định số 926/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 47
15,556,573 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner