"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37           Năm 2013 Ngày 12 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24/05/2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý các dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
05/06/2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét khen thưởng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 19
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
28/05/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao huyện Long Điền. 26
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06/05/2013 Quyết định số 1077/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 34
05/06/2013 Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyển giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 59
15,259,645 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner