"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 66 + 67           Năm 2013 Ngày 28 tháng 9 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
27/08/2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng quỹ giảm nghèo trên địa bàn thị xã Bà Rịa (nay là thành phố Bà Rịa). 03
05/09/2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa. 07
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
20/09/2013 Chỉ thị số 05/2013/CT-UBND về tăng cường kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao văn hóa công sở và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ công vụ. 09
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
03/09/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra Xây dựng và Trật tự Đô thị huyện Xuyên Mộc. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/08/2013 Quyết định số 1794/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3 Quy định kèm theo Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại, do thiên tai, dịch bệnh. 20
20/08/2013 Quyết định số 1866/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 24
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06/08/2013 Quyết định số 1677/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 30
12/08/2013 Quyết định số 1763/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 61
15/08/2013 Quyết định số 1799/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 100
16/08/2013 Quyết định số 1855/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chủ nhiệm đề án nâng cao chất lượng thành phố Bà Rịa văn hóa giai đoạn 2011 - 2015. 106
23/08/2013 Quyết định số 1904/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng còi hụ cảnh báo thiên tai và báo động phòng không nhân dân. 109
15,556,555 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner