"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 70 + 71           Năm 2013 Ngày 15 tháng 11 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/10/2013 Chỉ thị số 21/2013/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014. 04
04/11/2013 Chỉ thị số 22/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 07
14/10/2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 10
28/10/2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ban hành quy định kiểm soát trong khai thác, thu mua, bảo quản, vận chuyển, chế biến xuất khẩu và xử lý chất thải cá nóc giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 18
14/11/2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND về việc áp dụng mức hỗ trợ tái định cư bằng tiền khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 30
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
02/10/2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, san lấp sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 32
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
11/10/2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND về một số biện pháp chỉ đạo, phối hợp thực hiện các vấn đề quản lý xã hội về cư trú, cung cấp điện nước, cho thuê phòng trọ, giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự an toàn trên địa bàn huyện Côn Đảo. 47
01/10/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Côn Đảo. 54
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
25/09/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về chiếu sáng đô thị trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 61
21/10/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Đất Đỏ. 63
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
26/09/2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Long Điền. 73
01/10/2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ban hành quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Long Điền. 93
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15/08/2013 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 99
13/09/2013 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình. 107
04/11/2013 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 109
03/10/2013 Quyết định số 2215/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại năm 2014 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 113
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16/07/2013 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2013 (PCI 2013). 122
15,523,597 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner