"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 89           Năm 2014 Ngày 22 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
18/12/2014 Nghị quyết số 40/2014/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 03
18/12/2014 Nghị quyết số 41/2014/NQ-HĐND về việc phê duyệt chính sách ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nhân viên công tác tại địa bàn huyện Côn Đảo. 05
18/12/2014 Nghị quyết số 42/2014/NQ-HĐND về việc phê duyệt chế độ hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho công an viên và thôn, ấp, khu đội trưởng được bố trí ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 08
18/12/2014 Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND về việc phê duyệt chế độ trợ cấp khuyến khích đối với một số đối tượng công chức, viên chức, nhân viên công tác trong các ngành giáo dục, y tế, kiểm lâm, văn hóa trên địa bàn huyện Côn Đảo. 10
18/12/2014 Nghị quyết số 46/2014/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc hộ gia đình nghèo chuẩn tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 12
18/12/2014 Nghị quyết số 47/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn đề án thí điểm thuê chuyên gia y tế trong nước để nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn trong khám chữa bệnh cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015-2017. 14
18/12/2014 Nghị quyết số 48/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn đề án chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020. 27
18/12/2014 Nghị quyết số 50/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 30
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
18/12/2014 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước để đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. 32
18/12/2014 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động trong các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2015. 34
18/12/2014 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 35
18/12/2014 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về việc sử dụng nguồn vốn ngân sách mua lại 150 căn nhà tại dự án Lan Anh 2, Lan Anh 4 để chuyển đổi làm quỹ nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. 38
18/12/2014 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2015. 40
18/12/2014 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2015. 42
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05/11/2014 Quyết định số 2412/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ Đợt 7 năm 2014 cho ngư dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. 45
15,481,094 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner