"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2014 Ngày 08 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31/12/2013 Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. 03
31/12/2013 Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09
31/12/2013 Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để cho vay giải quyết việc làm. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31/12/2013 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 20
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14/08/2013 Quyết định số 1795/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 24
15/08/2013 Quyết định số 1800/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyển giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 31
13/09/2013 Quyết định số 2089/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 78
15,247,932 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner