"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2014 Ngày 15 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26/12/2013 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ban hành quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố. 03
31/12/2013 Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. 15
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11/09/2013 Quyết định số 2070/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế các danh mục đơn vị hành chính khó khăn (nếu có) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu. 17
13/09/2013 Quyết định số 2090/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 23
17/09/2013 Quyết định số 2110/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia dinh dưỡng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2020. 42
25/09/2013 Quyết định số 2157/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 65
04/10/2013 Quyết định số 2237/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 79
09/10/2013 Quyết định số 2275/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 85
11/11/2013 Quyết định số 2613/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quy trình thủ tục đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 93
13/11/2013 Quyết định số 2624/QĐ-UBND ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 105
04/12/2013 Quyết định số 2753/QĐ-UBND ban hành quy định mức thu giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ôtô tại Bến xe khách huyện Xuyên Mộc. 111
15,537,855 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner