"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2014 Ngày 15 tháng 2 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
27/12/2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2014 của thành phố Vũng Tàu. 03
27/12/2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2014. 09
27/12/2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kiến thiết thị chính, quy hoạch đô thị năm 2014 của thành phố Vũng Tàu. 12
27/12/2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 16
27/12/2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về phê duyệt mức hỗ trợ đối với người hiến máu nhân đạo tình nguyện và người vận động hiến máu tình nguyện. 18
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21/10/2013 Quyết định số 2361/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 20
21/10/2013 Quyết định số 2363/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 111
15,259,778 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner