"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17           Năm 2014 Ngày 09 tháng 3 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/01/2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp khó khăn cho người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng thuộc đối tượng quy định tại Điều 4, Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
13/01/2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020”. 06
14/01/2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của quy định thẩm quyền quản lý cán bộ công chức trong cơ quan hành chính thuộc tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 08
07/02/2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức sửa chữa nhà ở cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 11
17/02/2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ban hành quy định giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu cây trái, diêm nghiệp, nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 12
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
20/01/2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành quy trình tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và dân nguyện trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 45
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
08/01/2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. 73
21/01/2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn huyện Côn Đảo. 81
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
14/02/2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014. 90
14/02/2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2014 trên địa bàn huyện Long Điền. 93
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
21/01/2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Tân Thành. 99
14/02/2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở và hòa giải tranh chấp đất đai ở các xã, thị trấn. 102
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/02/2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 105
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08/01/2014 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 107
17/01/2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 113
15,248,071 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner