"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2014 Ngày 02 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
20/02/2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 03
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
26/02/2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05/03/2014 Quyết định số 459/QĐ-UBND ban hành danh mục những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 và quý II năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 18
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06/01/2014 Quyết định số 17/QĐ-UBND về việc công bố 10 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 24
24/02/2014 Quyết định số 388/QĐ-UBND ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 96
15,247,813 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner