"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2014 Ngày 26 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28/02/2014 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
18/03/2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên những tuyến đường mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. 06
18/03/2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên đường thị trấn Phước Hải, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. 25
18/03/2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên đường thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 35
20/03/2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ban hành điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu. 47
01/04/2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ban hành “Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. 71
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
24/03/2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND về việc cấm đánh bắt thủy sản và khai thác sen, súng tại hồ An Hải và Quang Trung huyện Côn Đảo. 92
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
25/03/2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Điền. 94
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/03/2014 Quyết định số 583/QĐ-UBND ban hành ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh để Quỹ Đầu tư Phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện đầu tư trực tiếp, cho vay đầu tư và góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư giai đoạn 2014 - 2016. 104
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27/03/2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển ngành thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2015. 108
18/03/2014 Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 110
15,538,022 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner