"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2014 Ngày 02 tháng 5 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/04/2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND quy định về các khu vực và dự án có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
11/04/2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND về việc quy định định lượng một số tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/04/2014 Quyết định số 703/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2013 - 2014 và tuyển sinh vào trường mầm non, tiểu học, trung học năm học 2014-2015. 09
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17/04/2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND về nâng cao hiệu quả chất lượng công tác văn thư, lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 13
18/03/2014 Quyết định số 538/QĐ-UBND phê duyệt đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 17
25/03/2014 Quyết định số 605/QĐ-UBND về việc thông qua phưong án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2013 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 52
02/04/2014 Quyết định số 648/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 56
04/04/2014 Quyết định số 669/QĐ-UBND về việc xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát giá đất, xây dựng phương án xác định giá đất định kỳ (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2015) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 96
15/04/2014 Quyết định số 720/QĐ-UBND về việc ban hành các tiêu chuẩn lựa chọn nhà đầu tư khu công nghiệp Long Hương, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 100
17/04/2014 Quyết định số 748/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển ngành Logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020, định hướng 2030. 110
15,247,914 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner