"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2014 Ngày 04 tháng 6 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29/05/2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung trong Chương trình đào tạo 150 thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài giai đoạn 2010-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 04
02/06/2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 06
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
12/05/2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định nâng bậc lương trước thời hạn được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. 20
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30/05/2014 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ ngành Công thương. 23
18/04/2014 Quyết định số 773/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Khu nghĩa địa tập trung huyện Đất Đỏ. 25
25/04/2014 Quyết định số 863/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: kiên cố hóa 4.000 m kênh N3 đập Sông Dinh. 30
06/05/2014 Quyết định số 902/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa (Nay là thành phố Bà Rịa) - Nội dung công việc: Chi phí chuẩn bị đầu tư. 35
06/05/2014 Quyết định số 903/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Long Hương, thị xã Bà Rịa (Nay là thành phố Bà Rịa) - Nội dung công việc: chi phí chuẩn bị đầu tư. 38
15/05/2014 Quyết định số 970/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án thu gom, xử lý và thoát nước khu đô thị mới Phú Mỹ. 41
16/05/2014 Quyết định số 975/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đào tạo giáo viên và giảng viên tiếng Nhật giai đoạn 2014 – 2020. 46
16/05/2014 Quyết định số 978/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế dự toán trồng rừng, chăm sóc rừng và bảo vệ rừng của Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014. 57
20/05/2014 Quyết định số 1003/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí kiểm định đánh giá an toàn đập công trình hồ chứa nước Lồ Ồ, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập. 62
21/05/2014 Quyết định số 1013/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch hệ thống thoát nước thải chung khu vực tập trung các cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 65
22/05/2014 Quyết định số 1025/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật: Mua sắm thiết bị đào tạo nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đổi mới và phát triển dạy nghề của Trường cao đẳng nghề tỉnh năm 2014. 68
27/05/2014 Quyết định số 1044/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua vắc xin thực hiện kế hoạch tiêm phòng bệnh dại động vật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 73
27/05/2014 Quyết định số 1046/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014. 75
28/05/2014 Quyết định số 1070/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: cải tạo, mở rộng Bệnh viện huyện Tân Thành. 78
30/05/2014 Quyết định số 1084/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa các hạng mục công trình thuỷ lợi phục vụ Đông Xuân năm 2013-2014. 82
15,274,462 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner