"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35 + 36           Năm 2014 Ngày 12 tháng 6 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/06/2014 Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/06/2014 Quyết định số 1184/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2020. 07
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19/05/2014 Quyết định số 979/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi địa chỉ nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 18
27/05/2014 Quyết định số 1042/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Đội công tác biên phòng Bãi Sau, Đồn biên phòng Chí Linh, thành phố Vũng Tàu. 46
27/05/2014 Quyết định số 1048/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trạm kiểm soát Biên phòng Bến Đá, Đồn biên phòng Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 50
28/05/2014 Quyết định số 1067/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án nhà công vụ cho lực lượng vũ trang Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo tại huyện Côn Đảo. 54
28/05/2014 Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường vào Trường Trung học Cơ sở phường 12, thành phố Vũng Tàu. 60
28/05/2014 Quyết định số 1077/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch chi tiết kinh phí triển khai văn phòng điện tử cho 13 đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014. 62
30/05/2014 Quyết định số 1085/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mở lớp huấn luyện quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng cho công chức kiểm lâm năm 2014. 66
30/05/2014 Quyết định số 1086/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí kiểm định đánh giá an toàn đập công trình hồ chứa nước Suối Giàu, xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập. 69
30/05/2014 Quyết định số 1104/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2014 của kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế dịch vụ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010 - 2015. 74
30/05/2014 Quyết định số 1105/QĐ-UBND phê duyệt dự toán chăm sóc, bảo vệ rừng khu vực vành đai lòng hồ Sông Ray của Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình Thủy lợi năm 2014. 76
03/06/2014 Quyết định số 1119/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng tôn tạo đền thờ Côn Đảo, huyện Côn Đảo. 78
03/06/2014 Quyết định số 1120/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa nâng cấp trụ sở Hạt kiểm lâm Xuyên Mộc. 80
04/06/2014 Quyết định số 1140/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2014 của Bệnh viện Lê Lợi. 83
05/06/2014 Quyết định số 1154/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư phát triển hoa, cây cảnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-2015. 86
06/06/2014 Quyết định số 1161/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm đồ gỗ phục vụ hoạt động dạy và học tại các trường thuộc huyện Tân Thành năm 2014. 90
06/06/2014 Quyết định số 1162/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm, sửa chữa tài sản tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 93
09/06/2014 Quyết định số 1174/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Tân Hòa-Tân Hải, huyện Tân Thành. 95
10/06/2014 Quyết định số 1186/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty Công trình Đô thị thành phố Bà Rịa tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần. 97
15,248,022 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner