"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2014 Ngày 20 tháng 6 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17/06/2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND về việc ban hành điều lệ về giải thưởng báo chí tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 04
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
09/06/2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Đất Đỏ. 08
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
17/06/2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V nhiệm kỳ 2011-2016. 16
17/06/2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V nhiệm kỳ 2011-2016. 17
17/06/2014 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V nhiệm kỳ 2011-2016. 18
Ủy ban nhân dân tỉnh
26/05/2014 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn. 19
16/06/2014 Chỉ thị số 12/CT-UBND về một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 21
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30/05/2014 Quyết định số 1087/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án: Ký túc xá sinh viên tại thị xã Bà Rịa (Nay là thành phố Bà Rịa). - Nội dung công việc: Chi phí chuẩn bị đầu tư. 40
30/05/2014 Quyết định số 1089/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình nhà hậu cần-thanh tra thuộc dự án: trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 43
03/06/2014 Quyết định số 1121/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện tiểu Đề án 1 “Tuyên truyền phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn” năm 2014 của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư. 47
03/06/2014 Quyết định số 1135/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho hoạt động nhà máy (bao gồm khu vực cầu tàu neo đậu) của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vard Vũng Tàu tại khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu. 52
03/06/2014 Quyết định số 1144/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Sở Tài chính năm 2014. 54
05/06/2014 Quyết định số 1149/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án Bệnh viện đa khoa thành phố Vũng Tàu. 56
06/06/2014 Quyết định số 1160/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án kênh nội đồng hồ chứa nước Sông Ray. 58
09/06/2014 Quyết định số 1168/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2014. 64
11/06/2014 Quyết định số 1187/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch chi tiết kinh phí duy trì và mở rộng hệ thống phòng, chống virus máy tính cho các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014. 66
12/06/2014 Quyết định số 1190/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch chi tiết kinh phí triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ III tại các đơn vị: Sở Tư Pháp, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2014. 73
13/06/2014 Quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị tin học giảng dạy công nghệ thông tin cho các trường thuộc huyện Tân Thành năm 2014. 81
13/06/2014 Quyết định số 1195/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng mới Bệnh viện tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 83
13/06/2014 Quyết định số 1196/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên dạy nghề khuôn mẫu phục vụ công nghiệp hỗ trợ của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 86
16/06/2014 Quyết định số 1208/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: xây dựng hàng rào bảo vệ khu đầu mối và cầu giao thông qua hạ lưu tràn xả lũ hồ Đá Đen. 88
17/06/2014 Quyết định số 1219/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: sửa chữa, nâng cấp mặt đường công trình đê bao ngăn mặn Lộc An. 93
15,247,925 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner