"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2014 Ngày 08 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18/06/2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và giao, cho thuê mặt nước để nuôi thủy sản lồng bè, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ tại các vùng nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 04
24/06/2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 21
03/07/2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND về việc làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 39
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/06/2014 Quyết định số 1139/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Hạ tầng kỹ thuật khu du lịch núi Minh Đạm, huyện Đất Đỏ (Khoản mục chi phí: Chuẩn bị đầu tư). 43
16/06/2014 Quyết định số 1212/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: mở rộng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 47
18/06/2014 Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí sửa chữa đường giao thông tại hai Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 năm 2014. 51
18/06/2014 Quyết định số 1236/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí nạo vét khối lượng bùn rác trong hệ thống thoát nước tại hai Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 năm 2014. 54
18/06/2014 Quyết định số 1237/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ, cây xanh tại hai Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 năm 2014. 56
18/06/2014 Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí thay thế, bảo trì hệ thống điện chiếu sáng tại hai Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 năm 2014. 58
18/06/2014 Quyết định số 1239/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí vệ sinh đường giao thông tại hai Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 năm 2014. 60
23/06/2014 Quyết định số 1281/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị thiết yếu cho Trung tâm Y tế (cơ sở mới) thuộc huyện Tân Thành năm 2014. 62
25/06/2014 Quyết định số 1320/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí kiểm định đánh giá an toàn đập của công trình hồ chứa nước Suối Các, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập. 64
25/06/2014 Quyết định số 1321/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí kiểm định đánh giá an toàn đập của công trình hồ chứa nước Đá Đen, huyện Châu Đức và Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập. 67
25/06/2014 Quyết định số 1322/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí kiểm định đánh giá an toàn đập của công trình hồ chứa nước Gia Hoét I, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập. 71
01/07/2014 Quyết định số 1356/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Rạch Dừa, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu. 74
02/07/2014 Quyết định số 1360/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành Logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến 2030. 79
08/07/2014 Quyết định số 1397/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng trại heo giống tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 90
15,247,846 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner