"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41 + 42           Năm 2014 Ngày 20 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/07/2014 Chỉ thị số 13/2014/CT-UBND về việc tăng cường biện pháp bảo vệ và xử lý vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp. 03
01/07/2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ban hành chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển đô thị mới Phú Mỹ. 09
10/07/2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ban hành chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020. 19
14/07/2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03/07/2014 Quyết định số 1373/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 39
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20/06/2014 Quyết định số 1262/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị đào tạo nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đổi mới và phát triển dạy nghề của Trường Cao đẳng nghề năm 2014. 48
23/06/2014 Quyết định số 1282/QĐ-UBND về việc kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 51
23/06/2014 Quyết định số 1304/QĐ-UBND về việc phê duyệt kể hoạch đấu thầu: Mua mới xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy cho Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 56
03/07/2014 Quyết định số 1372/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 59
07/07/2014 Quyết định số 1382/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án phát triển hoạt động cụm cảng trung chuyển quốc tế Cái Mép - Thị Vải giai đoạn 2013-2020. 73
07/07/2014 Quyết định số 1384/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch chi tiết kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014. 82
14/07/2014 Quyết định số 1441/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch mời thầu đầu tư và hồ sơ mời thầu đầu tư Khu công nghiệp Long Hương, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 91
15,249,127 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner