"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45 + 46           Năm 2014 Ngày 01 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
22/07/2014 Quyết định số 2916/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định về tiêu chí và thang điểm thi đua khối cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố và khối xã, phường trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30/07/2014 Quyết định số 1605/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2014. 05
01/08/2014 Quyết định số 1618/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 16
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16/06/2014 Quyết định số 1214/QĐ-UBND phân cấp quản lý một số lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 30
25/07/2014 Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trường Trung học Cơ sở Gò Cát - thành phố Bà Rịa. 80
29/07/2014 Quyết định số 1601/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu: mua xe chuyên dùng phục vụ công tác của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 86
15,248,047 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner