"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47 + 48           Năm 2014 Ngày 04 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
17/07/2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2014 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 04
17/07/2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán tăng thu, chi ngân sách năm 2014. 11
17/07/2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND phê chuẩn bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 nguồn vốn ngân sách nhà nước. 13
17/07/2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 22
17/07/2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về việc bố trí vốn thanh toán theo khả năng ngân sách hàng năm để thực hiện chuyển đổi dự án siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân Thành làm quỹ nhà ở xã hội. 37
17/07/2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND phê chuẩn danh mục giá bổ sung một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 39
17/07/2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2014-2015. 55
17/07/2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND phê chuẩn chỉ tiêu biên chế và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính, các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2014. 61
17/07/2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về việc tiếp tục bố trí và trợ cấp cho Công an viên tại 5 thị trấn và khu phố thuộc 5 thị trấn của huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và huyện Châu Đức. 63
17/07/2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND quy định mức chi kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 65
17/07/2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ thoát nghèo từ 02 năm lên 05 năm. 72
17/07/2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND phê duyệt mức chi đặc thù (bồi dưỡng) cho tuyên truyền viên, diễn viên quần chúng thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu. 74
17/07/2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND phê duyệt chế độ bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên) thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 77
17/07/2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2009 về đối tượng, mức hỗ trợ đào tạo bác sỹ, dược sĩ đại học cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 và thực hiện đến năm 2026. 79
17/07/2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ đặc thù đối với công chức, viên chức, nhân viên công tác tại Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 81
17/07/2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tiếp tục thực hiện “Chính sách trợ cấp đối với công chức, viên chức trực tiếp phục vụ chuyên môn trong ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020”. 83
17/07/2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND tổ chức thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 85
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
17/07/2014 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc thông qua đề án thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 87
17/07/2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thành phố Bà Rịa là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 89
17/07/2014 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND phê duyệt kinh phí chi trả cho giáo viên và nhân viên cấp dưỡng từ ngân sách địa phương cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014. 91
15,537,975 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner