"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49 + 50           Năm 2014 Ngày 14 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
07/08/2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra xây dựng và trật tự đô thị huyện Tân Thành. 04
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
30/07/2014 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/07/2014 Quyết định số 1510/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Mỹ Xuân - Hắc Dịch đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 12
30/07/2014 Quyết định số 1602/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 16
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21/07/2014 Quyết định số 1505/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án: Ký túc xá sinh viên tại thành phố Vũng Tàu. Khoản mục chi phí: Chi phí chuẩn bị đầu tư. 21
23/07/2014 Quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng của tỉnh năm 2014. 25
23/07/2014 Quyết định số 1511/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị chuẩn y tế quốc gia cho Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu. 27
23/07/2014 Quyết định số 1520/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép huyện Tân Thành. 29
23/07/2014 Quyết định số 1521/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án đường Phước Hoà-Cái Mép. 32
24/07/2014 Quyết định số 1539/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua xe chuyên dùng phục vụ công tác bắt chó chạy rông, phòng chống bệnh dại động vật cho Chi cục Thú y tỉnh. 35
24/07/2014 Quyết định số 1550/QĐ-UBND phê duyệt đề án xử lý ô nhiễm môi trường tại khu chế biến hải sản xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 37
28/07/2014 Quyết định số 1589/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. 61
29/07/2014 Quyết định số 1600/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mở rộng nâng cấp Trường Trung học Phổ thông Trần Phú xã Kim Long, huyện Châu Đức. 63
01/08/2014 Quyết định số 1621/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch chi tiết kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin tại Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và nâng cấp Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc – năm 2014. 65
06/08/2014 Quyết định số 1649/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 72
07/08/2014 Quyết định số 1654/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án kênh nội đồng hồ chứa nước Sông Ray. 75
11/08/2014 Quyết định số 1665/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1 dự án đường vào khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 81
12/08/2014 Quyết định số 1682/QĐ-UBND về việc thành lập Ban rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 -2015. 83
12/08/2014 Quyết định số 1698/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án Quốc lộ 56-tuyến tránh thị xã Bà Rịa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 85
12/08/2014 Quyết định số 1699/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 87
15,247,871 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner