"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 53 + 54           Năm 2014 Ngày 27 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30/07/2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán tăng thu, chi ngân sách năm 2014. 03
12/08/2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2014-2015. 32
14/08/2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 37
19/08/2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ban hành quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí, phương án thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 60
22/08/2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên) thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 67
22/08/2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức chi đặc thù (bồi dưỡng) đối với tuyên truyền viên, diễn viên quần chúng thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 69
25/08/2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 72
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25/08/2014 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 78
25/08/2014 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 82
15,248,064 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner