"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57 + 58           Năm 2014 Ngày 07 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25/08/2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
26/08/2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tạm thời về giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo. 13
26/08/2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý hệ thống báo hiệu khu vực an toàn tĩnh không sân bay Côn Đảo. 19
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
11/08/2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/09/2014 Quyết định số 1860/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất dự án mở rộng hành lang an toàn hệ thống tuyến ống dẫn khí Bạch Hổ và tuyến ống dẫn khí hóa lỏng tại thành phố Bà Rịa và huyện Tân Thành. 62
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11/08/2014 Quyết định số 1666/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư dự án Khu du lịch Mặt trời buổi sáng (khu A) tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 65
13/08/2014 Quyết định số 1705A/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu thực hiện dự án hỗ trợ cây con giống phát triển sản xuất cho hộ dân tộc thiểu số. 67
14/08/2014 Quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán công tác vệ sinh môi trường tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh (từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014). 70
15/08/2014 Quyết định số 1726/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị âm thanh và máy quay phim, máy chụp hình tại Trung tâm văn hóa, thông tin- thể thao thành phố Vũng Tàu. 72
19/08/2014 Quyết định số 1751/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, chế biến và lưu thông muối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 75
20/08/2014 Quyết định số 1753/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm xe ô tô cứu thương và trang thiết bị y tế kèm theo xe cứu thương cho Trung tâm xã hội tỉnh. 77
20/08/2014 Quyết định số 1754/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua 01 xe nâng chuyên dùng phục vụ công tác xử lý rác tại huyện Côn Đảo. 79
20/08/2014 Quyết định số 1755/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán kinh phí và tiến độ thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Bút Thiền tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 81
22/08/2014 Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương - dự toán dự án: rà soát quy hoạch tuyến luồng giao thông đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 84
25/08/2014 Quyết định số 1794/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trường Trung học Phổ thông Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc. 86
25/08/2014 Quyết định số 1802/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng mở rộng nâng cấp Trường Trung học Phổ thông Trần Phú, xã Kim Long, huyện Châu Đức. 88
26/08/2014 Quyết định số 1820/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Công ty Bia San Miguel Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 90
04/09/2014 Quyết định số 1866/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm máy cassette cho các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học thuộc dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân năm 2014. 92
15,247,882 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner