"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 59 + 60           Năm 2014 Ngày 10 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/09/2014 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015. 04
28/08/2014 Quyết định số 1824/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: mở rộng mạng cấp nước các nhà máy nước hiện hữu. 07
28/08/2014 Quyết định số 1825/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: dự án: quy hoạch đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2013-2015. 13
28/08/2014 Quyết định số 1830/QĐ-UBND về việc phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hành chính huyện Long Điền Giai đoạn 2: các công trình hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc. 16
29/08/2014 Quyết định số 1837/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phương án điều tiết tạm thời đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực cầu Cỏ May và cầu Rạch Ngã Tư. 25
29/08/2014 Quyết định số 1840/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: hệ thống 02 giếng khoan để cấp nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2013. 28
29/08/2014 Quyết định số 1841/QĐ-UBND phê duyệt dự án phát triển nghề truyền thống bún Long Kiên, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020. 32
29/08/2014 Quyết định số 1842/QĐ-UBND phê duyệt dự án phát triển nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020. 35
03/09/2014 Quyết định số 1844/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đầu tư tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 38
03/09/2014 Quyết định số 1845/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa tường rào, nhà bảo vệ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh. 49
03/09/2014 Quyết định số 1850/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư dự án Khu du lịch Minh Tuấn tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 51
04/09/2014 Quyết định số 1859/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016- 2025 có xét đến 2035 - Hợp phần quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV. 53
04/09/2014 Quyết định số 1861/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán các chi phí đã thực hiện của dự án ngưng triển khai dự án: Khu chung cư cao tầng cho cán bộ công chức và người có thu nhập thấp (giai đoạn 2), thị xã Bà Rịa (nay là thành phố Bà Rịa). 65
08/09/2014 Quyết định số 1882/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Mầm non Rạch Dừa, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu. 68
09/09/2014 Quyết định số 1891/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: nhà ở giáo viên và học viên nữ - Trường Quân sự tỉnh. 72
09/09/2014 Quyết định số 1892/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: dự án: tuyến thoát nước chống ngập úng Ba Cu - Trương Công Định – Bàu Sen 3, thành phố Vũng Tàu. 77
09/09/2014 Quyết định số 1893/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: dự án: sửa chữa, cải tạo phòng làm việc của Sở Tư pháp tại tầng 5 Sở Nội vụ. 81
15,247,807 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner