"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 61 + 62           Năm 2014 Ngày 19 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/09/2014 Chỉ thị số 19/2014/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
05/09/2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục giá bổ sung một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 07
17/09/2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27/08/2014 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 42
27/08/2014 Chỉ thị số 17/CT-UBND về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. 51
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25/08/2014 Quyết định số 1792/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây mới khu hiệu bộ và sửa chữa Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh. 59
26/08/2014 Quyết định số 1810/QĐ-UBND về việc phê duyêt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo nâng cấp đường 30/4 đoạn từ ngã ba Chí Linh đến Ẹo Ông Từ thành phố Vũng Tàu. 62
28/08/2014 Quyết định số 1829/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 63
29/08/2014 Quyết định số 1839/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội trên địa bàn tỉnh. 71
11/09/2014 Quyết định số 1922/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: xây dựng phần mềm quản lý thu phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 72
12/09/2014 Quyết định số 1942/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu. 79
12/09/2014 Quyết định số 1944/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ 1. 88
15/09/2014 Quyết định số 1947/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lắp đặt hệ thống camera, máy phát điện và trồng, chăm sóc cây xanh tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 90
15,249,063 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner