"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 63 + 64           Năm 2014 Ngày 23 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18/09/2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về đăng ký hoạt động trụ sở điều hành của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
22/09/2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 12
22/09/2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND về việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ thoát nghèo từ 02 năm lên 05 năm. 22
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
10/09/2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10, Chương III (tổ chức thực hiện) Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành quy định tạm thời về giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo. 24
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16/09/2014 Quyết định số 1967/QĐ-UBND phê duyêt kế hoạch thực hiện năm 2014 dự án cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 26
16/09/2014 Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: tràn sự cố hồ chứa nước Lồ Ồ, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. 28
16/09/2014 Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: sửa chữa, chống xuống cấp khối lớp học 4 tầng và phòng họp Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu (giai đoạn 2). 32
16/09/2014 Quyết định số 1971/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: sửa chữa, chống xuống cấp khối lớp học 4 tầng và phòng họp Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu (giai đoạn 1). 37
16/09/2014 Quyết định số 1973/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”. 42
16/09/2014 Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hệ thống nội soi dạ dày tá tràng - đại tràng bằng nguồn kinh phí do Công ty Tàu dịch vụ dầu khí tài trợ cho Bệnh viện Bà Rịa. 44
17/09/2014 Quyết định số 1983/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: tên dự án: sửa chữa trụ sở Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 59
19/09/2014 Quyết định số 1962/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua mới 01 xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác của Nhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 63
19/09/2014 Quyết định số 2001/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tham quan hướng nghiệp cho học sinh phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh năm 2014. 65
19/09/2014 Quyết định số 2002/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tập huấn kỹ năng tư vấn hướng nghiệp năm 2014. 73
19/09/2014 Quyết định số 2003/QĐ-UBND phê duyệt tổng thể kinh phí xây dựng mô hình thí điểm chợ Bà Rịa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phấm. 76
19/09/2014 Quyết định số 2004/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí phối hợp thanh tra, ngăn chặn tư thương Trung Quốc thu gom, tận mua các hàng hóa nông, thủy, hải sản trái phép và kiểm tra việc đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 79
22/09/2014 Quyết định số 2013/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền. 81
22/09/2014 Quyết định số 2014/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước huyện Tân Thành và thành phố Bà Rịa. 83
23/09/2014 Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Mầm non Châu Pha, xã Châu Pha, huyện Tân Thành. 85
15,508,484 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner