"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 67 + 68           Năm 2014 Ngày 02 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05/09/2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 03
05/09/2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30/09/2014 Quyết định số 2087/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 40
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25/08/2014 Quyết định số 1793/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch chi tiết kinh phí trang bị thiết bị chuyển mạch tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 45
23/09/2014 Quyết định số 2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu trang bị mới 01 ca nô kiểm ngư trang bị cho Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 47
23/09/2014 Quyết định số 2025/QĐ-UBND ban hành đề án xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 49
23/09/2014 Quyết định số 2026/QĐ-UBND về việc ban hành quy định đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong các sở, ban, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 58
23/09/2014 Quyết định số 2027/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đầu tư dự án “Đầu tư phòng họp truyền hình trực tuyến Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu”. 64
24/09/2014 Quyết định số 2036/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: sửa chữa hàng rào bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. 71
25/09/2014 Quyết định số 2051/QĐ-UBND phê duyệt đề cương chi tiết và dự toán kinh phí xây dựng đề án “Nghiên cứu thị trường và định hướng phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020”. 75
25/09/2014 Quyết định số 2054/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án; công trình: chợ xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. 77
26/09/2014 Quyết định số 2059/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: cải tạo, nâng cấp hồ sinh thái Trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu. 81
28/09/2014 Quyết định số 2062/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư không y tế năm 2014 của Bệnh viện Bà Rịa. 84
30/09/2014 Quyết định số 2080/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn kiểm định đánh giá an toàn đập các công trình hồ chứa nước Suối Giàu, Đá Đen, Gia Hoét I và Suối Các. 87
15,247,903 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner