"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 69 + 70           Năm 2014 Ngày 04 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24/09/2014 Quyết định số 2041/QĐ-UBND về việc điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trạm kiểm soát Biên phòng Gò Dầu. 02
24/09/2014 Quyết định số 2045/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: sửa chữa và bổ sung một số hạng mục thuộc trụ sở Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. 04
25/09/2014 Quyết định số 2053/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 08
30/09/2014 Quyết định số 2078/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: sửa chữa hư hỏng đường Bạch Đằng (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến đường Nguyễn Thanh Đằng). 88
02/10/2014 Quyết định số 2094/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: tên dự án: Trường Trung học Cơ sở Phước Thạnh, huyện Đất Đỏ. 92
15,537,846 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner