"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 71 + 72           Năm 2014 Ngày 12 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
30/09/2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định nâng bậc lương trước thời hạn được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. 03
30/09/2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp quản lý hệ thống báo hiệu khu vực an toàn tĩnh không sân bay Côn Đảo. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30/09/2014 Quyết định số 2076/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất dự án: khai thác và chế biến đá xây dựng tại phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Kinh doanh khoáng sản Vinaconex. 13
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17/09/2014 Quyết định số 1975/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 15
17/09/2014 Quyết định số 1976/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 37
24/09/2014 Quyết định số 2043/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án điều tra, đánh giá biến động về động vật rừng và đề xuất các giải pháp bảo tồn phát triển các loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. 59
24/09/2014 Quyết định số 2044/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: sửa chữa nhà làm việc Trạm xá thú y. 62
25/09/2014 Quyết định số 2052/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh do vi rút Ê-bô-la tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 66
30/09/2014 Quyết định số 2085/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng chấm điểm lựa chọn nhà đầu tư khu công nghiệp Long Hương, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 80
02/10/2014 Quyết định số 2093/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Tân Thành - Hạng mục sân vận động và nhà thiếu nhi (chi phí chuẩn bị đầu tư). 83
02/10/2014 Quyết định số 2096/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử trên địa bàn huyện Côn Đảo, giai đoạn 2015 – 2016. 86
09/10/2014 Quyết định số 2156/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: xây dựng cơ sở 2 Trường Cao đẳng nghề tại thành phố Vũng Tàu (chi phí chuẩn bị đầu tư). 98
15,248,889 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner