"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 81 + 82           Năm 2014 Ngày 22 tháng 11 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/11/2014 Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
12/11/2014 Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 24
19/11/2014 Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức sửa chữa nhà cho hộ có người khuyết tật nặng, nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 45
20/11/2014 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 47
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
14/11/2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 79
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
14/11/2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. 88
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
13/11/2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện Tân Thành. 93
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30/10/2014 Quyết định số 2344/QĐ-UBND ban hành bảng giá bốc dỡ phục vụ công tác hạ tải đối với phương tiện chở hàng hóa quá tải lưu thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 103
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28/10/2014 Quyết định số 2305/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Trường Tiểu học Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. 105
28/10/2014 Quyết định số 2321/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hỗ trợ cấp nước cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2014. 107
28/10/2014 Quyết định số 2322/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo vệ, duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng công trình Stabiplage tại Lộc An, huyện Đất Đỏ. 110
15,248,952 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner