"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 83 + 84           Năm 2014 Ngày 12 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21/11/2014 Chỉ thị số 22/2014/CT-UBND về việc triển khai Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn. 03
28/11/2014 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND về việc quy định chế độ phụ cấp cho viên chức tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 07
28/11/2014 Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09
04/12/2014 Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 14
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
13/11/2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Tân Thành. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/11/2014 Quyết định số 2533/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại năm 2015 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 35
17/11/2014 Quyết định số 2537/QĐ-UBND tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc hàng năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 37
17/11/2014 Quyết định số 2538/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 42
19/11/2014 Quyết định số 2553/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2020. 56
19/11/2014 Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đối với khu đất xây dựng khuôn viên Đền thờ Liệt sỹ xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 73
28/11/2014 Quyết định số 2628/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 75
09/12/2014 Quyết định số 2700/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án Khách sạn và Spa Vũng Tàu (Khách sạn C-A-O) tại đường Thùy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu. 81
11/12/2014 Quyết định số 2712/QĐ-UBND về việc ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư Phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu. 83
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01/12/2014 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc thực hiện ngay các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 87
23/10/2014 Quyết định số 2234/QĐ-UBND ban hành kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ. 92
15,248,038 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner