"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 99 + 100           Năm 2015 Ngày 18 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11/12/2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
11/12/2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 10
11/12/2015 Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2016. 17
11/12/2015 Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2016. 36
11/12/2015 Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND thông qua diện tích chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 39
11/12/2015 Nghị quyết số 34/2015/NQ-HĐND thông qua diện tích thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư Trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 60
11/12/2015 Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND phê duyệt mức hỗ trợ người cao tuổi sửa chữa nhà ở theo chương trình hành động quốc gia người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 105
11/12/2015 Nghị quyết số 36/2015/NQ-HĐND phê duyệt đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trong 5 năm (2016-2020) tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 107
11/12/2015 Nghị quyết số 38/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn mức thu phí tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 110
11/12/2015 Nghị quyết số 39/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 115
11/12/2015 Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 118
11/12/2015 Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 123
11/12/2015 Nghị quyết số 42/2015/NQ-HĐND về việc tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh. 125
11/12/2015 Nghị quyết số 43/2015/NQ-HĐND phê duyệt chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 127
11/12/2015 Nghị quyết số 44/2015/NQ-HĐND về việc phê duyệt đề án nâng cao thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020. 129
11/12/2015 Nghị quyết số 47/2015/NQ-HĐND về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 134
11/12/2015 Nghị quyết số 49/2015/NQ-HĐND về chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016. 137
15,513,024 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner