"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2015 Ngày 02 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/11/2014 Chỉ thị số 25/2014/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
09/12/2014 Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND về việc cấm tàu cá hoạt động, neo đậu tại vịnh Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 07
11/12/2014 Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09
16/12/2014 Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 29
31/12/2014 Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ban hành quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 50
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
26/12/2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát huy dân chủ và thực thi pháp luật năm 2015. 62
26/12/2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2015. 67
26/12/2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và kế hoạch vốn xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế năm 2015. 73
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
29/12/2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Đất Đỏ. 75
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/12/2014 Quyết định số 2709/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu sân golf thuộc dự án Khu du lịch giải trí phức hợp Hồ Tràm tại xã Phước Thuận và xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 90
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21/11/2014 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. 93
28/10/2014 Quyết định số 2323/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư cánh đồng Mắt Mèo, thành phố Bà Rịa. 97
28/10/2014 Quyết định số 2329/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho hoạt động của cảng Posco SS - Vina thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Posco SS - Vina tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 99
14,552,382 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner