"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2015 Ngày 24 tháng 3 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05/02/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30/01/2015 Quyết định số 226/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 12
02/02/2015 Quyết định số 246/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy tu, duy trì và vận hành hệ thống thoát nước trên các đô thị thuộc tỉnh năm 2015. 74
03/02/2015 Quyết định số 252/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 78
03/02/2015 Quyết định số 254/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo tháp chuông (gồm 3 trụ tháp) thành hình tượng 3 cây Nhang tại Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo. 80
11/02/2015 Quyết định số 332/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 83
14,552,549 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner