"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2015 Ngày 26 tháng 3 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/02/2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
10/02/2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND về việc ban hành bảng quy định các hệ số quy đổi khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 06
14/02/2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy, xe ô tô, tàu, thuyền, ca nô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 09
27/02/2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 12
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
13/02/2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Bà Rịa. 14
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
11/02/2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. 25
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
12/01/2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015. 44
06/02/2015 Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn huyện Long Điền. 48
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30/01/2015 Quyết định số 225/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V. 52
14,587,906 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner