"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2015 Ngày 10 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31/12/2014 Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ban hành quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 02
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
08/12/2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/12/2014 Quyết định số 2732/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2014. 56
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31/12/2014 Quyết định số 2941/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch chi tiết kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp và phần mềm quản lý tài sản nhà nước cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2014. 74
14,552,107 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner