"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2015 Ngày 14 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19/12/2014 Quyết định số 2790/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2015 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 04
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28/10/2014 Quyết định số 2300/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng 350m kè bờ phải Sông Ray. 23
28/10/2014 Quyết định số 2301/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trạm dịch vụ nông nghiệp huyện Long Điền. 27
29/10/2014 Quyết định số 2338/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2015-2020”. 32
30/10/2014 Quyết định số 2340/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình: cải tạo không gian cảnh quan Khu vực Tháp chuông (gồm 3 trụ tháp) thành hình tượng 3 cây nhang. 55
30/10/2014 Quyết định số 2342/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập đề án: Nghiên cứu xác định các vùng đất cấm xây dựng trên dải ven biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 57
30/10/2014 Quyết định số 2345/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ. 60
30/10/2014 Quyết định số 2346/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian đấu thầu và loại hợp đồng của các gói thầu tư vấn số 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 thuộc dự án Trường Mầm non phường 4, thành phố Vũng Tàu. 64
30/10/2014 Quyết định số 2347/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đường vào Trường Trung học Cơ sở 12 phường thành phố Vũng Tàu. 66
30/10/2014 Quyết định số 2348/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung gói thầu số 09 thuộc dự án đường Lê Quang Định, phưòng Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu (giai đoạn 1). 68
05/11/2014 Quyết định số 2407/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án chăm sóc bảo vệ rừng khu vực vành đai lòng hồ Sông Ray năm 2014. 70
05/11/2014 Quyết định số 2409/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mở rộng trụ sở Công an huyện Long Điền. 72
05/11/2014 Quyết định số 2410/QĐ-UBND phê duyệt kế họach lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa thực hiện dự án sản xuất giống gà thả vườn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014. 77
05/11/2014 Quyết định số 2411/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch kinh phí mua sắm bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin tại Trung tâm Văn hoá tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2014. 80
05/11/2014 Quyết định số 2417/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương dự án nghiên cứu giải pháp tổng thể chống xói lở bờ biển đoạn từ Vũng Tàu đến Bình Châu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 85
10/11/2014 Quyết định số 2445/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai, xác định chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2014 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 87
10/11/2014 Quyết định số 2447/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết 1/2000 khu nuôi lồng bè và nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông Chà Và tại xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu đến năm 2020. 93
10/11/2014 Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đào, vận chuyển xử lý rác tại bãi Tóc Tiên. 96
19/12/2014 Quyết định số 2792/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 99
31/12/2014 Quyết định số 2943/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý môi trường rạch Thủ Lựu, thành phố Bà Rịa. 105
14,587,625 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner