"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2015 Ngày 28 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26/01/2015 Chỉ thị số 05/2015/CT-UBND về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 04
15/01/2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 08
15/01/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 33
16/01/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu đến trụ sở tại thành phố Bà Rịa. 35
26/01/2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 37
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
09/01/2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND về việc triển khai Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn. 48
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/01/2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 52
29/01/2015 Chỉ thị số 06/CT-UBND về điều hành đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2015. 59
09/01/2015 Quyết định số 41/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 63
12/01/2015 Quyết định số 48/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 70
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
07/01/2015 Chỉ thị số 01/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 75
15/01/2015 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc phát động phong trào thi yêu nước năm 2015, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các ngày lễ lớn trong năm 2015. 77
21/01/2015 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc thực hiện một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 80
12/01/2015 Quyết định số 45/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 82
14/01/2015 Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; Tên công trình: công trình cải tạo cổng-hàng rào Trường Trung học Phổ thông Dương Bạch Mai, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 88
15/01/2015 Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện huyện Long Điền. 93
15/01/2015 Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trạm dịch vụ nông nghiệp huyện Long Điền. 95
15/01/2015 Quyết định số 61/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án công trình bảo vệ bờ biển Lộc An 1. 98
14,587,525 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner