"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2015 Ngày 28 tháng 3 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03/03/2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03/02/2015 Quyết định số 256/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: xây dựng cống xả lũ đập dâng Lồ Ồ, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 18
03/02/2015 Quyết định số 261/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo trì hệ thống cầu, đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015. 23
05/02/2015 Quyết định số 287/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: mua sắm thiết bị đào tạo nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đổi mới và phát triển dạy nghề của Trường cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 27
05/02/2015 Quyết định số 288/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: đường dây trung thế 22KV và trạm biến áp 3 pha 250KVA-22/0,4KV cấp điện cho Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. 32
05/02/2015 Quyết định số 289/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: cải tạo sân trường, sân khấu, cột cờ, hệ thống thoát nước Trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 36
06/02/2015 Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: cải tạo sân đường giao thông nội bộ Trường Trung học Phổ thông Trần Văn Quan, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 40
06/02/2015 Quyết định số 300/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: đường dây trung thế 22KV và trạm biến áp 3 pha 3x7,5KVA-22/0,4KV cấp điện cho Trường Trung học Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 45
09/02/2015 Quyết định số 304/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa cải tạo các vị trí mất an toàn giao thông tại 8 tuyến đường trên địa bàn tỉnh. 49
10/02/2015 Quyết định số 307/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch và kinh phí phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 53
10/02/2015 Quyết định số 310/QĐ-UBND sửa đổi Điểm 6, Mục II Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được ban hành kèm theo Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 55
10/02/2015 Quyết định số 311/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: duy tu, sửa chữa đường Quang Trung, thành phố Vũng Tàu. 57
10/02/2015 Quyết định số 313/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán (bổ sung) công trình: đường ven biển Vũng Tàu đi Bình Thuận, đoạn Long Hải - Phước Hải. 61
10/02/2015 Quyết định số 316/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến ống chuyển tải Châu Pha-Đá Bạc. 65
10/02/2015 Quyết định số 321/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư dự án Khu du lịch Biển Sáng - Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 67
11/02/2015 Quyết định số 333/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: sửa chữa đường Kim Long - Quảng Thành (Km0+0.00-:- Km4+0.00). 69
11/02/2015 Quyết định số 334/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: sửa chữa đường ven biển đoạn Bến Lội - Bình Châu (Km60+500-:-Km64+500). 73
12/02/2015 Quyết định số 346/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa hàng rào bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiển nhiên Bình Châu-Phước Bửu. 77
14/02/2015 Quyết định số 355/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Lắp đặt đèn đường tuyến Quốc lộ 55, đoạn qua huyện Xuyên Mộc. 80
14/02/2015 Quyết định số 356/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: sửa chữa đường Tập đoàn 7 - Phước Bình, huyện Tân Thành. 85
14,552,783 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner