"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2015 Ngày 30 tháng 3 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/03/2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách ưu đãi đối với công chức, viên chức, nhân viên công tác tại địa bàn huyện Côn Đảo. 04
06/03/2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ban hành Đề án chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2015-2020. 07
06/03/2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ban hành đề án thí điểm thuê chuyên gia y tế trong nước để nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn trong khám chữa bệnh cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2015-2017. 16
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14/02/2015 Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: sửa chữa đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ Quốc lộ 51 đến đường Cách Mạng Tháng Tám), thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 35
14/02/2015 Quyết định số 359/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 39
14/02/2015 Quyết định số 360/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: hệ thống thủy lợi Sông Hoả - huyện Xuyên Mộc. 43
14/02/2015 Quyết định số 361/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: sửa chữa đường Nguyễn An Ninh (đoạn từ 3/2 đến Nguyễn Lương Bằng), thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 50
25/02/2015 Quyết định số 381/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp đường Ấp Bắc xã Hoà Long đi thôn Quảng Phú xã Đá Bạc huyện Châu Đức. 54
25/02/2015 Quyết định số 383/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Bến Lội - Bình Châu. 56
25/02/2015 Quyết định số 387/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán bổ sung dự án: nâng cấp đường Hội Bài - Châu Pha - Đá Bạc – Phước Tân giai đoạn I đoạn từ Quốc lộ 51 đến Quốc lộ 56 (Km0+00 ÷ Km20+875). Hạng mục: Xây lắp đoạn từ Km0+00 ÷ Km4+500 (Gói thầu 12) Hạng mục: Xây lắp đoạn từ Km4+500 ÷ Km9+000 (Gói thầu 13) Hạng mục: Xây lắp đoạn từ Km9+00 ÷ Km13+550,95 (Gói thầu 14). 58
26/02/2015 Quyết định số 391/QĐ-UBND phê duyệt tổ chức có đủ điều kiện vay vốn đóng mới tàu cá vỏ sắt theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ. 63
26/02/2015 Quyết định số 392/QĐ-UBND phê duyệt cá nhân có đủ điều kiện vay vốn đóng mới tàu cá vỏ sắt theo quy định của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ. 65
26/02/2015 Quyết định số 393/QĐ-UBND phê duyệt cá nhân có đủ điều kiện vay vốn đóng mới tàu cá vỏ sắt theo quy định của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ. 67
26/02/2015 Quyết định số 394/QĐ-UBND phê duyệt cá nhân có đủ điều kiện vay vốn nâng cấp tàu cá theo quy định của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ. 69
27/02/2015 Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa Trung tâm giáo dục Lao động và Dạy nghề tại huyện Xuyên Mộc. 70
27/02/2015 Quyết định số 400/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trạm phủ sóng chương trình phát thanh - truyền hình của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại huyện Côn Đảo. 72
02/03/2015 Quyết định số 428/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: chăm sóc, quản lý 45 cây mẹ đã được tuyển chọn để nhân giống tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu. 74
02/03/2015 Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: xây dựng bổ sung lâm phần tuyển chọn giống và cây mẹ để công nhận nguồn giống các loài: Dầu cát, Bình linh, Bằng Lăng, Chiêu liêu và Sao đen tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu. 78
02/03/2015 Quyết định số 430/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp, cải tạo Trường Trung học Phổ thông Châu Thành, thành phố Bà Rịa. 82
05/03/2015 Quyết định số 454/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 85
14,587,233 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner