"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2015 Ngày 07 tháng 4 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27/03/2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp về quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
24/03/2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Bà Rịa năm 2015. 14
20/03/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/03/2015 Quyết định số 474/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất (giao đất không thông qua hình thức đấu giá) dự án Khu công nghiệp Châu Đức tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức - Đợt 3. 27
16/03/2015 Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất dự án Khai thác puzolan Núi Sò tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức. 29
16/03/2015 Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất dự án Khai thác puzolan mỏ Gia Quy tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. 31
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18/03/2015 Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 33
14,587,553 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner