"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2015 Ngày 15 tháng 4 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
18/03/2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/03/2015 Quyết định số 578/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền chuyền mục đích sử dụng đất dự án Khu nhà ở ven sông Dinh và sân bóng đá mini thuộc dự án Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa. 09
27/03/2015 Quyết định số 619/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 11
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17/03/2015 Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả kiểm định an toàn đập (lần 1), công trình hồ chứa nước Lồ Ồ, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 13
17/03/2015 Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: sửa chữa trụ sở làm việc của Đội Quản lý thị trường số 5, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 17
17/03/2015 Quyết định số 537/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện và dự toán kinh phí tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống Nghề cá Việt Nam 01/4 năm 2015 của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 19
17/03/2015 Quyết định số 540/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa, nâng cấp nhà quản lý công trình hồ chứa nước Sông Hỏa, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 21
23/03/2015 Quyết định số 575/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Tân Hải tại xã Tân Hải, huyện Tân Thành. 24
23/03/2015 Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp Tóc Tiên 8 tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành. 26
25/03/2015 Quyết định số 602/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp Mỹ Xuân tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. 28
25/03/2015 Quyết định số 603/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu chế biến hải sản tập trung tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. 30
25/03/2015 Quyết định số 604/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015. 32
26/03/2015 Quyết định số 608/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Trung học Phổ thông Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. 34
27/03/2015 Quyết định số 613/QĐ-UBND phê duyệt “Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2015”. 36
27/03/2015 Quyết định số 614/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 47
27/03/2015 Quyết định số 628/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp, cải tạo Nhà quản trang - Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo. 62
30/03/2015 Quyết định số 636/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện hoạt động truyền thông nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015. 65
30/03/2015 Quyết định số 637/QĐ-UBND về việc sửa đổi, điều chỉnh đợt 2 danh sách tàu cá tại Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 67
30/03/2015 Quyết định số 638/QĐ-UBND phê duyệt danh sách tàu cá đăng ký bổ sung tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa đợt 3 năm 2015 theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 69
30/03/2015 Quyết định số 639/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch và kinh phí mua cây giống thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015. 73
30/03/2015 Quyết định số 640/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cưỡng chế, giải tỏa đăng đáy, bè nuôi trồng thủy sản hoạt động trái phép trong phạm vi vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 76
02/04/2015 Quyết định số 667/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo nâng cấp hệ thống kênh tiêu Bà Đáp (đoạn từ cầu Dài đến Đập Thầu) xã Phước Hội huyện Đất Đỏ. 78
14,587,770 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner