"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51 + 52           Năm 2015 Ngày 30 tháng 5 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
07/04/2015 Quyết định số 700/QĐ-UBND về việc công bố mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 02
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24/04/2015 Quyết định số 871/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường quy hoạch số 4 (đoạn 2), huyện Xuyên Mộc. 69
05/05/2015 Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 71
05/05/2015 Quyết định số 908/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 75
14,587,340 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner