"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 61 + 62           Năm 2015 Ngày 15 tháng 6 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
06/05/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 03
06/05/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 18
06/05/2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ban hành quy trình tiếp công dân trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 31
06/05/2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ban hành quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 45
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24/04/2015 Quyết định số 787/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu du lịch và dân cư ven biển Bến Cát – Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 56
04/05/2015 Quyết định số 893/QĐ-UBND ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 61
05/05/2015 Quyết định số 905/QĐ-UBND ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015. 68
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24/04/2015 Quyết định số 877/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: trồng rừng, chăm sóc rừng và bảo vệ rừng của Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu năm 2014. 78
04/05/2015 Quyết định số 892/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư y tế và hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện Bà Rịa năm 2015. 82
08/05/2015 Quyết định số 944/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu trang bị máy vi tính học sinh cho các trường của thành phố Bà Rịa. 87
14,587,158 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner