"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 63 + 64           Năm 2015 Ngày 20 tháng 6 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27/05/2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
28/05/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. 15
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
28/05/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Long Điền. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27/05/2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. 31
18/05/2015 Quyết định số 1003/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xử lý ô nhiễm môi trường khu vực Cửa Lấp thuộc huyện Long Điền và thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 35
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18/05/2015 Quyết định số 1057/QĐ-UBND ban hành quy trình giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 72
14,572,300 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner