"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 65 + 66           Năm 2015 Ngày 25 tháng 6 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18/05/2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20/04/2015 Quyết định số 785/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 phục vụ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch lâm viên Núi Dinh tại thành phố Bà Rịa và huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 16
24/04/2015 Quyết định số 855/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại mỏ sét gạch ngói Mỹ Xuân 3, huyện Tân Thành, của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng DIC. 19
08/05/2015 Quyết định số 935/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án thực hiện mô hình một cửa tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 21
11/05/2015 Quyết định số 965/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch chi tiết kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp và phần mềm quản lý tài sản nhà nước cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2015. 52
11/05/2015 Quyết định số 966/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức các lớp bồi dưỡng phục vụ chuyên môn tại Bệnh viện Bà Rịa. 54
11/05/2015 Quyết định số 968/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết kế hoạch nâng cấp trang thông tin thành cổng thông tin điện tử của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 56
12/05/2015 Quyết định số 972/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính và triển khai thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 59
19/05/2015 Quyết định số 1042/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư phòng họp truyền hình trực tuyến Tỉnh ủy. 66
20/05/2015 Quyết định số 1060/QĐ-UBND ban hành quy trình tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 68
01/06/2015 Quyết định số 1135/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác chỉnh lý tài liệu tại Sở Giao thông - vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 82
01/06/2015 Quyết định số 1142/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: nhà để xe, kho vật chứng, kho xe vi phạm, sân bãi thuộc dự án: Trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 85
14,587,472 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner